9 stycznia 2019r. - cz.praktyczna

- o godz. 9:00 egzamin z kwalifikacji: R.34 - aula,
 
- o godz. 13:00 z kwalifikacji: B.36 - aula, R.22-aula, T.15- s.27.

10 stycznia 2019r. - cz. pisemna

-o godz. 10:00 - kwalifikacje: A.35, B.34, E.12,R.21 - sala 12,

-o godz. 12:00 - kwalifikacje: E.13,E.14,R.22 - sala 12.

15 stycznia 2019r. - cz. praktyczna   -o godz. 12:00 - kwalifikacja: E.14 - sala 31,

18 stycznia 2019r. - cz. praktyczna    -o godz. 9:00 - kwalifikacja: A.36 - sala 11,

31 stycznia 2019r. - cz. praktyczna    -o godz. 12:00 - kwalifikacja: E.12 - sala 12,

1 lutego 2019r. - cz. praktyczna    -o godz. 9:00 - kwalifikacja: B34 - sala gim.,

6 lutego  2019r. - cz. praktyczna   -o godz. 16:00 - kwalifikacja: E.13 - sala 12,


Na egzamin przychodzimy z dokumentem tożsamości oraz z przyborami dozwolonymi zgodnie z poniższym komunikatem.

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji styczeń-luty 2019

 w części pisemnej egzaminu

 w części praktycznej egzaminu

POWODZENIA! 😀