Abiturienci szkoły, którzy są uprawnieni do przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego proszeni są o dostarczenie deklaracji przystąpienia do poprawki w terminie do 11 lipca 2019r. do sekretariatu szkoły.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia o ogdz. 9:00.