Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej pt. "Smart Szkoła", w terminie do 15 września 2019r.

 

Szczegółowe informacje:

Praca plastyczna powinna być wykonana w dowolnej technice, czyli: praca przygotowana na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką

 Szczegółowy opis pracy plastycznej:

a) praca musi zostać przesłana w formacie JPG lub PNG, maksymalna wielkość pliku 5 MB,

b) praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach,

c) praca musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestnika biorącego udział w konkursie,

d) Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną

 

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu