Na wczorajszym spotkaniu (05.09.2019r.) Rady Rodziców jednogłośnie wybrano nowy skład prezydium:

 

Adam Monikowski -   przewodniczący

 

Agnieszka Wehner  -  zastępca

Małgorzata Zachajczuk  -   sekretarz

 Agnieszka Wąsik  -   skarbnik