Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbyła się w środę 28.11. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 211 najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, w tym 7 to uczniowie naszej szkoły. 

  

 Wśród wyróżnionych są:

  • Jakub Toda - Technikum Informatyczne;
  • Laura Zaremba - Technikum Geodezyjne;
  • Defińska Alicja - Technikum Ekonomiczne
  • Marchwicka Natalia - Technikum Turystyki Wiejskiej;
  • Redzimska Aleksandra - Technikum Architektury Krajobrazu;
  • Kwaśniewski Michał - Technikum Agrobiznesu;
  • Timm Gracjan - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Stypendium wynosi 2580 złotych na rok i wypłacane jest w dwóch transzach. Przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą, czyli przede wszystkim LO i techników i  przyznawane jest na dany rok szkolny.

Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ustawy o systemie oświaty. W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Każda szkoła dla młodzieży, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, ma prawo wytypowania jednego kandydata.

Gratulujemy wyróżnionym!!!!