Kolejny raz nasza szkoła została doceniona w Rankingu Perspektyw TECHNIKA 2020. Technikum Ekonomiczne zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ zdobywając 28 miejsce w województwie pomorskim i 416 w kraju wśród wszystkich techników w Polsce. Tym bardziej cieszy nas to wyróżnienie, gdyż technikum ekonomiczne otrzymało je po raz pierwszy.

Na wysoki wynik w rankingu składają się wyniki uczniów uzyskane na egzaminach zewnętrznych, w tym wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów i wyniki z dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Ekonomiści w czasie nauki w technikum zdali znakomicie egzaminy zawodowe z kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A.36 Prowadzenie rachunkowości osiągając zdawalność na poziomie 100% i 84,61%, znacznie przewyższając średnie województwa (w 2019r. średni wynik w woj. pomorskim wyniósł 89,4% i 69,9%). Egzamin maturalny ekonomiści zdali jeszcze lepiej - z języka polskiego 100%, języka obcego 100% i matematyki 92,31%.

Gratulujemy naszym absolwentom tak wspaniałego wyróżnienia!

 Aby "wejść" do puli rankingu muszą być spełnione pewne warunki, w tym między innymi odpowiednia ilość absolwentów danej szkoły. Z tego powodu w tym roku Technikum Informatyczne i Technikum Geodezyjne, które od kilku lat zajmowały wysokie lokaty, nie zostały uwzględnione w rankingu.