Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informujemy, że zebranie w sprawie wycieczki do Hiszpanii odbędzie się w poniedziałek (07.09) o godzinie 15.30 w sali numer 2.

Do skorzystania uprawnieni są:

  1. Uczniowie kl. IV - jeśli dochód na 1 osobę w rodzinie w 2013r. nie przekraczał 574 zł.

Lub

Ucz. kl.IV  poza kryterium dochodowym, jeśli w rodzinie ucznia występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka/przewlekła choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe.

  1. Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym  - b/względu na dochód i uczęszczający w r. 2015/16 do technikum

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  do 15 września 2015. u pedagoga szk.

 

Druki u pedagoga szkol.

Dofinansowanie wynosi do 445 zł i jest zwracane po przedstawieniu dowodów zakupu w postaci faktur, rachunków, paragonu, oświadczenia o zakupie podręcznika.

Egzamin E.12 i B.34 w sesji wrzesień-październik 2015 zdają klasa 3 technikum informatycznego i klasa 3 technikum geodezyjnego oraz osoby poprawiające egzamin z wymienionych kwalifikacji.

Egzamin w części pisemnej odbędzie się 8 września 2015r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu:

 - B.34 -  klasa 3TG + popr.  - godz. 8:00 w sali nr 7;

 - E.12 - klasa 3TI + popr. - godz. 8:00(16os.) i 10:00 w sali nr 11(16 os.).

 

Egzamin w części praktycznej odbędzie się z podziałem na sesje w dniach:

- E.12 - 6.10.2015 G. 8:00 - 1 zmiana(4 os.); 12:00 - 2 zmiana(4 os.); 16:00 - 3 zmiana(4 os.)

- E.12 - 7.10.2015 G. 8:00 - 1 zmiana(4 os.); 12:00 - 2 zmiana(4 os.); 16:00 - 3 zmiana(4 os.)

- E.12 - 8.10.2015 G. 8:00 - 1 zmiana(4 os.); 12:00 - 2 zmiana(4 os.); 16:00 - 3 zmiana(4 os.)

- E.12 - 9.10.2015 G. 8:00 - 1 zmiana(4 os.); 12:00 - 2 zmiana(4 os.); 16:00 - 3 zmiana(4 os.)

 

- B.34 - 14.10.2015 G. 9:00 - 1 zmiana (4 os.) i 15:00 - 2 zmiana(4 os.)

- B.34 - 15.10.2015 G. 9:00 - 1 zmiana(4 os.) i 15:00 - 2 zmiana(4 os.)

- B.34 - 16.10.2015 G. 9:00 - 1 zmiana (2 os.)

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE  z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu:

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego  systemu  przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć  długopis (pióro) z czarnym  tuszem  (atramentem),  przeznaczony do zapisywania rozwiązań  na  kartkach  identyfikacyjnych , o których mowa w pkt. 4.3.3 Procedur organizowania  i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku, oraz  może mieć  kalkulator prosty*.

*kalkulator prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,  dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).
 
W części praktycznej dla kwalifikacji E.12 zdający nie korzysta z żadnych przyborów, natomiast w przypadku kwalifikacji B.34 - kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, temperówka.
 

 

Posiadamy wolne miejsca na kierunkach:

  • technik agrobiznesu
  • technik architektury krajobrazu
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

Na stronie dostępny jest już wykaz podręczników w zakładce O szkole.