Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dnia 28 maja 2015r. o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas I-III. O godzinie 17:15 odbędzie się spotkanie trójek klasowych.

Serdecznie zapraszamy

Roksana Braciszewska uczennica klasy II technikum żywienia zajęła I miejsce w 60 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Człuchowie. Po takim zwycięstwie Roksana reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach wojewódzkich i otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1.  są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2.  są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 3.  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl ,
 4. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł2 lub 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków:

 1. Kandydat do stypendium spełniający w/w warunki ,, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godziny 16-ej.Po zakończeniu wypeł- niania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym ANR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r.
 2.  Oddziały Terenowe ANR w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2015 r. dokonują wstępnej oceny złożonych dokumentów. Weryfikowana jest kompletność załączników i pochodzenie kandydata z rodziny byłego pracownika ppgr. Sprawdzone dokumenty przesyłane są do FEP.
 3.  FEP w terminie do 5 października 2015 r. ogłasza listę stypendystów.
 4. Warunkiem otrzymania stypendium jest:
 •  W I semestrze – spełnienie kryteriów oraz przedłożenie FEP do 20 października 2015 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów
 •  W II semestrze – przedłożenie FEP do 14 marca 2016 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu roku do 10 października 2016 r.

Wnioski należy przesłać do: ANR Oddziału Terenowego w Gdańsku, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28

 

Regulamin i informacje dostępne są na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Zapraszamy  Gimnazjalistów wraz z rodzicami 

9 maja  2015r. godz. 10:00 - 12:00

Czekamy na WAS!!!

 

 Regulamin rekrutacji       Prezentacja szkoły       ZSA is Happy

Folder str.1         Folder str.2

 

 

 

28 kwietnia 2015r. gościliśmy w naszej szkole gimnazjalistów wraz z opiekunami. 

9 maja zapraszamy gimnazjalistów wraz z rodzicami na godz. 10:00.

Zapraszamy do galerii