Wychowawcy klas:

 

szkoła ponadpodstawowa

1TKp - Agnieszka Rusinek

 

szkoła ponadgimnazjalna

2TAK - Iwona Dalka

3TAK - Anita Dowksza