Drukuj

 Wychowawcy klas:

 

szkoła ponadpodstawowa

1TEp - Ewa Ambroziak

 

szkoła ponadgimnazjalna

1TE - Renata Sójka 

2TE - Ewa Borowiak

3TE - Anita Dowksza

4TE - Katarzyna Lisiecka