Wychowawcy klas:

 

szkoła ponadpodstawowa

1TGp - Ewa Ambroziak

 

szkoła ponadgimnazjalna

1TG - Renata Sójka 

4TG - Tomasz Cyra