Wychowawcy klas:

 

szkoła ponadpodstawowa

1TŻp - Kinga Chmara

 

szkoła ponadgimnazjalna

1TŻ - Alina Szymkowicz

2TŻ - Joanna Kiedrowska

3TŻ - Katarzyna Pyda

4TŻ - Justyna Adamcio