Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCA – ALEKSANDRA KRAWCZYK
KLASA II TECHNIKUM EKONOMICZNE

WICEPRZEWODNICZĄCA – EWELINA KOWALIK
KLASA III TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

SEKRETARZ – KLAUDIA SZYPRITT
KLASA II TECHNIKUM GEODEZYJNE

SKARBNIK – DOMINIKA KROTLA
KLASA II TECHNIKUM EKONOMICZNE

OPIEKUN – MONIKA GRYGOROWICZ

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCY KLAS:

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – NATALIA SZYSZKA, klasa IV

TECHNIKUM AGROBIZNESU –ARKADIUSZ DAJDA, klasa IV

TECHNIKUM GEODEZYJNE – LAURA ZAREMBA, klasa II

TECHNIKUM EKONOMICZNE – MARTA PARZYBUT, klasa III

TECHNIKUM INFORMATYCZNE – PIOTR LUND, klasa II

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- MAJA PĘKALA, klasa IV

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Agrobiznesu
w Człuchowie powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły,
a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Realizuje również zadania zawarte w Planie Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań
z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2017/2018 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

2. rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,

3. krzewienie i kultywowanie tradycji,

4. dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,

5. informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,

6. współpraca z organizacjami na terenie szkoły i po za nią,

7. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,

8. wspieranie twórczości własnej uczniów,

9. tworzenie silnej więzi,

10. tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

11. udział w akcjach charytatywnych,

12. przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

 1. Kiermasz książek używanych (wrzesień).

 2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego (wrzesień).

 3. Zagospodarowanie gazetki Samorządu i prowadzenie jej na bieżąco.

 4. Udział w Akcjach charytatywnych (wrzesień - czerwiec).

 5. Dzień Chłopaka (wrzesień).

 6. Dzień Edukacji Narodowej (październik).

 7. Dni Kultury Amerykańskiej (październik).

 8. Udział Samorządu Uczniowskiego w obchodach Dnia Niepodległości (listopad).

 9. Kiermasz Świąteczny (grudzień).

 10. Przygotowanie paczek świątecznych (grudzień).

 11. Udział w akcji WOŚP (styczeń).

 12. Walentynki (luty).

 13. Dzień Kobiet (marzec).

 14. Krwiobus (marzec - kwiecień).

 15. Zdjęcia dla uczniów i nauczycieli – fotograf (kwiecień).

 16. Wyjazdy do gimnazjów z promocją szkoły (kwiecień - czerwiec).

 17. Organizowanie Dni Otwartych Szkoły (kwiecień - maj).

 18. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (maj).

 19. Dzień Dziecka (czerwiec).

 20. Współpraca z AGROWĘZŁEM SZKOLNYM (na bieżąco).

 21. Współpraca z samorządami klasowymi (na bieżąco).

 22. Współpraca z Zespołem Muzycznym (na bieżąco).

 23. Współpraca z Kółkiem Fotograficzno - Filmowym (na bieżąco).

 24. Współpraca z pedagogiem szkolnym (na bieżąco).

 25. Wprowadzenie Samorządu Uczniowskiego na stronę szkoły.

 26. Współorganizacja konkursów.

 27. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.

 28. Przygotowanie sprawozdania z pracy Samorządu uczniowskiego (czerwiec).