Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCA – EMILIA KUCZYŃSKA

KLASA III TECHNIKUM EKONOMICZNE

 

WICEPRZEWODNICZĄCA – PAULINA RYNGWELSKA

KLASA II TECHNIKUM INFORMATYCZNE

 

SEKRETARZ – MIKOŁAJ MAZUR

KLASA II TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

SKARBNIK – MAŁGORZATA KRAWCZYK

KLASA III TECHNIKUM EKONOMICZNE

 

OPIEKUN – MONIKA GRYGOROWICZ

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
PRZEWODNICZĄCY KLAS:

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU –
NATALIA SZYSZKA, klasa II

TECHNIKUM AGROBIZNESU –
ARKADIUSZ DAJDA, klasa II

TECHNIKUM GEODEZYJNE –
KLAUDIA SAWICKA, klasa III

TECHNIKUM EKONOMICZNE –
MARTYNA SZULTKA, klasa III

TECHNIKUM INFORMATYCZNE –
PATRYCJA CZARTOWSKA, klasa III

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH-
MAJA PĘKALA, klasa II

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Agrobiznesu
w Człuchowie powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły,
a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Realizuje również zadania zawarte w Planie Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań
z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2015/2016 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

 

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

2. rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,

3. krzewienie i kultywowanie tradycji,

4. dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,

5. informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,

6. współpraca z organizacjami na terenie szkoły i po za nią,

7. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,

8. wspieranie twórczości własnej uczniów,

9. tworzenie silnej więzi,

10. tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

11. udział w akcjach charytatywnych,

12. przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

 

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego (wrzesień).

2. Kiermasz książek używanych (wrzesień).

3. Wybory Przewodniczących Klas (wrzesień).

4. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego (wrzesień).

5. Zagospodarowanie gazetki Samorządu i prowadzenie jej na bieżąco.

6. Tydzień grzeczności i uprzejmości (październik).

7. Udział Samorządu Uczniowskiego w obchodach Dnia Niepodległości (listopad).

8. Współorganizacja Nocy Biblioteki (listopad).

9. Udział w Akcji „Góra Grosza”(listopad – grudzień).

10. Kiermasz Świąteczny (grudzień).

10. Przygotowanie paczek świątecznych (grudzień).

11. Udział w akcji WOŚP (styczeń).

12. Walentynki (luty).

13. Dzień Kobiet (marzec).

14. Wyjazdy do gimnazjów z promocją szkoły (kwiecień – czerwiec).

15. Dzień Ziemi (kwiecień).

16. Organizowanie Dni Otwartych Szkoły (kwiecień).

17. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (maj).

18. Dzień Dziecka (czerwiec).

19. Współpraca z AGROWĘZŁEM SZKOLNYM (na bieżąco).

20. Współpraca z samorządami klasowymi (na bieżąco).

21. Współpraca z Zespołem Muzycznym (na bieżąco).

22. Współpraca z Kółkiem Fotograficzno - Filmowym (na bieżąco).

23. Współpraca z pedagogiem szkolnym (na bieżąco).

24. Wprowadzenie Samorządu Uczniowskiego na stronę szkoły.

25. Współorganizacja konkursów.

26. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.

27. Przygotowanie sprawozdania z pracy Samorządu uczniowskiego (czerwiec).