Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCA – EMILIA KUCZYŃSKA

KLASA IV TECHNIKUM EKONOMICZNE 

WICEPRZEWODNICZĄCA – MARTYNA SZULTKA

KLASA IV TECHNIKUM EKONOMICZNE

SEKRETARZ – MIKOŁAJ MAZUR

KLASA III TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

SKARBNIK – MAŁGORZATA KRAWCZYK

KLASA IV TECHNIKUM EKONOMICZNE 

OPIEKUN – MONIKA GRYGOROWICZ 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
PRZEWODNICZĄCY KLAS:

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – 
NATALIA SZYSZKA, klasa III

TECHNIKUM AGROBIZNESU –
ARKADIUSZ DAJDA, klasa III

TECHNIKUM GEODEZYJNE – 
KLAUDIA SAWICKA, klasa IV

TECHNIKUM EKONOMICZNE –
JOLANTA WIRKUS, klasa IV

TECHNIKUM INFORMATYCZNE –
PATRYCJA CZARTOWSKA, klasa IV

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH-
MAJA PĘKALA, klasa III

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Agrobiznesu
w Człuchowie powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, 
a zwłaszcza ze Statutem Szkoły. Realizuje również zadania zawarte w Planie Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań 
z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2016/2017 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

 

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

2. rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,

3. krzewienie i kultywowanie tradycji,

4. dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,

5. informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,

6. współpraca z organizacjami na terenie szkoły i po za nią,

7. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,

8. wspieranie twórczości własnej uczniów,

9. tworzenie silnej więzi,

10. tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

11. udział w akcjach charytatywnych,

12. przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

 

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017:

 

  1. Kiermasz książek używanych (wrzesień).

 

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego (wrzesień).

 

Zagospodarowanie gazetki Samorządu i prowadzenie jej na bieżąco.

 

Udział w Akcjach charytatywnych (wrzesień – listopad).

 

Dzień Edukacji Narodowej (październik).

 

Halloween (październik).

 

Udział Samorządu Uczniowskiego w obchodach Dnia Niepodległości (listopad).

 

Kiermasz Świąteczny (grudzień).

 

Przygotowanie paczek świątecznych (grudzień).

 

Udział w akcji WOŚP (styczeń).

 

Walentynki (luty).

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego (luty).

 

Wybory Przewodniczących Klas (luty).

 

Dzień Kobiet (marzec).

 

Tydzień Biblioteki (marzec).

 

Wyjazdy do gimnazjów z promocją szkoły (kwiecień – czerwiec).

 

Organizowanie Dni Otwartych Szkoły (kwiecień).

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (maj).

 

Dzień Dziecka (czerwiec).

 

Współpraca z AGROWĘZŁEM SZKOLNYM (na bieżąco).

 

Współpraca z samorządami klasowymi (na bieżąco).

 

Współpraca z Zespołem Muzycznym (na bieżąco).

 

Współpraca z Kółkiem Fotograficzno - Filmowym (na bieżąco).

 

Współpraca z pedagogiem szkolnym (na bieżąco).

 

Wprowadzenie Samorządu Uczniowskiego na stronę szkoły.

 

Współorganizacja konkursów.

 

Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.

 

Przygotowanie sprawozdania z pracy Samorządu uczniowskiego (czerwiec).