Stypendia dla szczególnie uzdolnionych  w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatyki, j. obcych, matematyki, przedsiębiorczości.

termin składania wniosku: 26.06 – 15.07.2017

kryteria obowiązkowe :

 • uczeń jest mieszkańcem woj. pomorskiego,
 • będzie uczniem w następnym roku szkolnym,
 • średnia ocen  ze świadectwa – co najmniej 5,0 i 6,0  z 2 wybranych przedmiotów: przyrodniczych, informatyki, j. obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

kryteria dodatkowe:

 • finalista, laureat konkursu , turnieju, olimpiady centralnej / okręgowej.
 • aktualna decyzja w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.
 • orzeczenie o niepełnosprawności

wysokość stypendium – 250 zł miesięcznie

Informacji udziela wicedyrektor szkoły.

 


 

dla uczniów szkół zawodowych

termin składania wniosku: 16.08-15.09.2017

kryteria obowiązkowe:

 • uczeń jest mieszkańcem woj. pomorskiego
 • uczeń kl.  I , II, III
 • średnia ocen co najmniej  4,90  ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych,  zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.

kryteria dodatkowe:

 • osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach zawodowych, opisanych

w regulaminie § 42 p.3

 • staż
 • aktualna decyzja w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności

wysokość stypendium 250 zł miesięcznie

Informacji udziela wicedyrektor szkoły.


 

  Powiatowy Fundusz Stypendialny

termin składania wniosku: 31.08-14.09.2017 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5 (I p. PCPR)

kryteria obowiązkowe:

 • uczeń zamieszkujący  stale na terenie powiatu człuchowskiego lub uczęszcza

do szkoły prowadzonej przez Powiat Człuchowski.

 • jest uczniem kl. I, II, III
 • średnia ocen co najmniej 4,7 lub  finalista  olimpiady przedmiotowej / inne szczególne osiągnięcia naukowe.

wniosek :

Informacji udziela pedagog szkolny.