Drodzy Państwo,

Już po raz dziesiąty nasza spółka uruchamia fundusz stypendialny, którego zadaniem będzie udzielanie wsparcia finansowego uczniom szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, którzy osiągają dobre wyniki w nauce. Poniżej przesyłamy informacje na ten temat.

Być może, ktoś z Państwa otoczenia,  znajomych bądź rodziny zechce się o nie ubiegać.

ZGŁOŚ SIĘ PO STYPENDIUM!

Jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce i jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej lub studentem uczelni wyższej to dajemy Tobie szansę na otrzymanie stypendium naukowo-socjalnego w wysokości 200 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres semestru.

Aby otrzymać stypendium wystarczy, że spełnisz wymagane przez nas warunki:

 

  • Jesteś uczniem lub studentem kierunków rolniczych, a także innych kierunków związanych z działalnością Poldanor SA.
  • W ostatnim semestrze uzyskałeś średnią ocen co najmniej 4,5 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych.
  • W ostatnim semestrze uzyskałeś średnią ocen co najmniej 4,0 w przypadku szkół wyższych.
  • Osiągane dochody (wszystkie, które składają się na budżet domowy, w tym zasiłki, renty) na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczają połowy średniego wynagrodzenia krajowego.
  • Złożysz w terminie wszystkie wymagane dokumenty określone w „Regulaminie przyznawania stypendium naukowo-socjalnego przez Poldanor SA z aneksem 2016”.
  • Zamieszkiwanie na terenie  gminy, w której Poldanor  prowadzi działalność, będzie dodatkowym atutem.

  Wszelkie informacje dotyczące stypendium znajdziecie Państwo na Yammerze oraz  na stronie www.poldanor.com.pl w zakładce Jesteśmy Odpowiedzialni  w podstronie Stypendium naukowo-socjalne. Regulamin i inne dokumenty stypendialne przesyłam w załączeniu.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski (z wszystkimi załącznikami prawidłowo wypełnionymi).

Termin zgłaszania wniosków na najbliższy semestr upływa 13 października br.

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie spółki Poldanor, ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo

lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 Poldanor SA

ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo

z dopiskiem „Stypendium” 

 

Dodatkowych informacji na temat stypendium udziela:

 Dział Zasobów Ludzkich pod numerem +48 59 833 43 61, wew. lub +48 728 443 823; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zachęcamy wszystkich do składania wniosków!

 Zwracam się z wielką prośbą o zamieszczenie powyższej informacji na tablicy ogłoszeń.

 Z pozdrowieniami,