Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM

 Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

http://des.pomorskie.eu/szkolnictwo-zawodowe/-/asset_publisher/OclPuu0PsJsb/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-na-rok-szkolny-2017-2018-dla-uczniow-szkol-zawodowych?_101_INSTANCE_OclPuu0PsJsb_redirect=%2Fszkolnictwo-zawodowe

 Generator wniosków: https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/689461?newtest=Y&lang=pl

 Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

Proszę pamiętać, że do urzędu marszałkowskiego należy złożyć jeden egzemplarz wniosku (drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia).

 Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2016/2017:
 3. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

- I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej, 

- I, II lub III klasę technikum;

 1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,90;
 2. w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum;
 3. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2].

 Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” (informacje dot. naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych: Dział II, Rozdział III Regulaminu – w załączeniu do maila wersja ujednolicona regulaminu sporządzona na podstawie uchwały nr 229/XX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 370/XXXV/17 z dnia 22 maja 2017 r.).

 Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.

Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.

 

Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • Beata Widera – tel. (58) 32 68 421, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Joanna Rydzewska-Pieczonka – tel. (58) 32 68 428, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Natalia Glaner – tel. (58) 32 68 428, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Katarzyna Mykowska – tel. (58) 32 68 426, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu – tel.(58) 32 68 850, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

 Stypendia dla uczniów szkół zawodowych są finansowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

 Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Informacja o projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”: http://des.pomorskie.eu/-/nabor-do-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-