www.stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

3.1. Z powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy spełniają następujące warunki:
3.1.1. zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego lub zamieszkują poza terenem powiatu lecz uczęszczają do szkół których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,
3.1.2.o stypendium naukowe ubiegać może się uczeń od klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych) - który osiąga średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej 4,7 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.
3.1.3. w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących naukę na studiach magisterskich i licencjackich, student I roku może ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
3.1.4. o stypendium za szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach ubiegać się może każdy uczeń i student zamieszkujący Powiat Człuchowski lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski

wypełniony wniosek składać (do pozyskania wyłącznie on-line) wraz z załącznikami w siedzibie Stowarzyszenia (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 5 (I piętro)) w terminie od 22 sierpnia do 12 września 2016 r. w każdy poniedziałek lub czwartek w godz.10.00 – 12.30

Pobierz wniosek