W dniach 28-29 maja 2021r. na Uniwersytecie Technologiczni-Prrzyrodniczym w Bydgoszczy odbywały się eliminacje centralne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Rywalizacja odbywała się w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Uczestnicy dzień wcześniej, tj. 28 maja najpierw rozwiązywali test, a później przystępowali do etapu praktycznego (z obydwu części można było uzyskać maksymalnie 120 punktów). 

Naszą szkołę reprezentowali:  Dagmara Karasek w bloku agrobiznes, Szymon Chałanicz w bloku architektura krajobrazu oraz Patryk Wójciszyn w bloku gastronomia.

Tytuł LAUREATA XLIV 2020/2021 edycji  OWiUR otrzymał Patryk Wójciszyn oraz Szymon Chałanicz, natomiast Dagmara Karasek uzyskała tytuł FINALISTY. Patryk i Szymon zwolnieni są z cześci pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i tym samym na świdectwie kwalifikacji uzyskują w miejscu wyniku części pisemnej - 100%.

Patryk Wójciszyn zajął II miejsce w Polsce, jest uczniem II klasy technikum żywienia i to już drugi jego sukces. Patryk jest również LAUREATEM Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

   

Serdecznie gratulujemy!!!