Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego uczniów ZSA w Człuchowie

NARODOWA AGENCJA PROGRAMU ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ projekty krótkoterminowe.

Projekt naszej szkoły uzyskał akceptację w programie Erasmus+ i nasi uczniowie technikum informatycznego oraz technikum ekonomicznego wyjadą na czterotygodniowe praktyki zagraniczne do Irlandii. W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80.000euro.

Celem naszego projektu jest nabycie umiejętności swobodnego  korzystania z otwartego unijnego rynku pracy przez naszych absolwentów.  Program praktyk obejmuje treści z zakresu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie technika ekonomisty i technika informatyka. Kluczowym elementem projektu  jest zdobycie przez uczniów praktycznych kompetencji językowych w porozumiewaniu się i przebywaniu w środowisku anglojęzycznym. Praktyki będą odbywały się w nowoczesnych firmach irlandzkich i skorzysta z nich 30 uczniów.

W celu prawidłowego przygotowania uczniów do udziału w mobilności projektowej ważną rolę odegra przygotowanie językowe zarówno na kursie przygotowawczym jak i na lekcjach języka angielskiego zawodowego.