Od jutra tj. 8 września 2021r. w sekretariacie szkoły można odbierać świadectwa powtierdzające kwalifikacje w zawodzie i dyplomy technika.

Gratulujemy!