REGULAMIN KONKURSU

Prace konkursowe zgłaszamy do Pani Katarzyny Pydy, sala 22 do dnia 22 luty 2022r.