Nasza szkoła została wylosowana do udziału w międzynarodowym badaniu PISA (Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów – Programme for International Student Assessment). Program koordynowany jest w skali międzynarodowej przez OECD, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Badanie PISA jest największym badaniem umiejętności uczniów na świecie. Jest przeprowadzane co 3 lata. Realizacja badania PISA 2022 w każdej wylosowanej szkole polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą zadań rozwiązywanych na komputerach.

Do badania uczniów z naszej szkoły wylosowani zostali uczniowie Technikum Ekonomicznego z rocznika 2006. Uczniowie rozwiązywali zadania mierzące umiejętności z zakresu matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, rozumienia czytanego tekstu, umiejętności ekonomicznych oraz kreatywnego myślenia. Przydział uczniów do poszczególnych części badania jest losowy. Wiecej informacji o badaniu PISA można przeczytać na stronie https://pisa.ibe.edu.pl/.