Harmonogram Egzaminu Zawodowego

 

Część pisemna z wykorzystaniem standardowych arkuszy (kl. IV)

Kwalifikacja

Czas

Sala 

Data

Godzina

AU.36

60

29

21.06.2022

12:00

EE.09

60

28

21.06.2022

14:00

EE.09

60

18

21.06.2022

14:00

EE.08

60

28

21.06.2022

10:00

RL.07

60

27

21.06.2022

12:00

RL.22

60

30

21.06.2022

12:00

TG.16

60

21

21.06.2022

12:00

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego (kl. III)

Kwalifikacja

Czas

Sala 

Data

Godzina

BUD.18

60

11

03.06.2022

8:00

BUD.18

60

11

03.06.2022

10:00

EKA.04

60

11

06.06.2022

8:00

EKA.04

60

11

06.06.2022

10:00

EKA.04

60

11

06.06.2022

12:00

HGT.02

60

11

07.06.2022

8:00

HGT.02

60

11

07.06.2022

10:00

HGT.02

60

11

07.06.2022

12:00

INF.02

60

11

02.06.2022

8:00

INF.02

60

11

02.06.2022

10:00

INF.02

60

11

02.06.2022

12:00

OGR.03

60

11

03.06.2022

12:00

OGR.03

60

11

03.06.2022

14:00

 

Część praktyczna

Forma

Kwalifikacja

Czas

Sala 

Data

Godzina

WK

BUD.18

180

24

07.06.2022

8:00, 12:30, 17:00

WK

BUD.18

180

24

08.06.2022

8:00, 12:30

DK

EKA.04

180

11

08.06.2022

8:00, 12:30, 17:00

DK

EKA.04

180

11

09.06.2022

8:00, 12:30, 17:00

W

HGT.02

120

33

01.06.2022

02.06.2022

03.06.2022

8:00, 12:00, 16:00

W

HGT.02

120

33

06.06.2022

8:00

WK

INF.02

150

12

06.06.2022

07.06.2022

08.06.2022

09.06.2022

8:00, 12:30, 17:00

D

OGR.03

120

34

01.06.2022

9:00

DK

AU.36

180

11

28.06.2022

9:00, 15:00

DK

EE.09

150

31

22.06.2022

23.06.2022

8:00, 12:00

D

RL.07

180

28

20.06.2021

13:00

D

RL.22

120

30

20.06.2022

13:00

D

TG.16

150

21

20.06.2022

13:00

DK

AU.35

180

11

24.06.2022

9:00

WK

EE.08

150

12

28.06.2022

8:00

Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych dozwolonych na egzaminie zawodowym: