W czwartek 21 lipca 2022r. o godz. 10:00 w szkole zostaną udostępnione listy kandydatów zakwlaifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I na rok 2022/2023.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty mogą odebrać w sekretariacie szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy. 

Do dnia 28 lipca 2022r.  do godz. 15:00 należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.

Listy przyjętych do klas I zostaną udostępnione w szkole 29 lipca ok. godz. 12:00

Sprawdź terminarz rekrutacji - link