Na stronie pomorskiego kuratorium została ogłoszona lista zgłoszonych przez szkoły kandydatów, ktorzy otrzymali stypendium Prezsea Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Wśrod nich jest dzisięcioro uczniów naszej szkoły, sa to:  1. Julia Peciak, 2. Klaudia Guzińska, 3. Patryk Wójciszyn, 4. Jakub Bąkowski, 5. Julia Jasik, 6. Jakub Dudzic, 7. Jasik Alina, 8. Amelia Zblewska, 9. Arleta Francik, 10. Agata Modrzejewska. Link do artykułu

Jednocześnie informujemy, że szczegóły wręczenia/przekazania stypendystom zaświadczeń oraz wypłaty pierwszej raty stypendium zostaną podane w terminie późniejszym.

Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

  1. pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
  2. druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom wspaniałych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!