Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci brali udział w Ogólnopolskim Konkursie "TURBOLANDESKUNDE - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego" dla uczniów szkół ponadpodstawowych, pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz przy wsparciu Goethe Institut w Warszawie i Krakowie.

      

 W tym roku szkolnym 2022/2023 odbyła się VII edycja konkursu i dotyczyła Austrii . W pierwszym etapie (szkolnym) chętni uczniowie rozwiązywali test w formie dwujęzycznej dot. m.in. geografii, historii, gospodarki i kultury Austrii. Najlepsza trojka uczniów tj. Agnieszka Metlicka kl. 4 TAK , Nikola Kerzschk kl.4 TAK oraz Mateusz Szajgin kl.2 TW reprezentowała naszą szkołę w drugim etapie (regionalnym), który odbył się 21 kwietnia w Gdańsku. Uczniowie tworzyli 3-osobową drużynę i odpowiadali na forum na pytania (zarówno w j.polskim, jak i niemieckim) zawarte w prezentacji multimedialnej, wśród grup z 22 innych szkół z całego województwa pomorskiego. Serdecznie gratulujemy!!!