Informacja o stypendium dostępna jest na stronie KO w Gdańsku pod adresem https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

Stypendium wynosi 300 zł/mieś. i jest przyznawane na okres 10 miesięcy.

Warunki ubiegania się o stypendium:

Spośród najlepszych uczniów w danym technikum, szkoła zgłasza kandydaturę  ucznia do stypendium, jeżeli uczeń  spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Jeżeli w swoim technikum( TE,TI, TT, TG, TŻ, TA, TK) ma najwyższą średnią na koniec roku, ale  musi to być promocja z wyróżnieniem, czyli średnia min 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;

Lub

  1. Ma w swoim  technikum( TEp,TIp, TGp, TŻp, TKp) szczególne uzdolnienie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych wyniki co najmniej dobre

Każde technikum (w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim) zgłasza jednego kandydata. Wybierzemy 12 najlepszych uczniów, którzy będą spełniać kryteria wejściowe.

Zgłaszamy do przyznania stypendium po jedny uczniu z każdego technikum po szkole ponadgimnazjalnej z klas I-III i po jednym uczniu z każdego technikum po szkole podstawowej. Został jeszcze ponad miesiąc nauki -->warto powalczyć o podwyższenie ocen. 

O wytypowaniu do stypendium uczeń dowie się po klasyfikacyjnej  Radzie Pedagogicznej, która odbędzie się 23 czerwca 2020r.

Dokumenty ucznia wysyła szkoła. W razie pytań proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.