WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY:

1. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie https://czluchow.edu.com.pl/kandydat   - od 15 czerwca 2020r. g. 8:00, po wypełnieniu danych zostanie wygenerowany wniosek.

2. W obrębie jednej szkoły kandydat ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

3. Kandydat może logować się elektronicznie maksymalnie do trzech szkół, jednak komplet dokumentów składa tylko w szkole pierwszego wyboru.

3. Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie. Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru - można składać elektronicznie na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TERMINY 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

3. Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana  przez kandydata wyboru szkoły od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  12 sierpnia 2020r.

5. Wydawanie kandydatom skierowania na badania lekarskie od 12 sierpnia do 19 sierpnia 2020r. do godz. 14:00

6. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole do której został zakwalifikowany przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty od 13 sierpnia - 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00

7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 19 sierpnia 2020r.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w regulaminie rekrutacji ZSA w Człuchowie.

UWAGA! 

1.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Oferta edukacyjna ZSA w Człuchowie na rok szkolny 2020/21 

Prezentacja ZSA w Człuchowie

  

 

Drogi Ósmoklasisto! Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z branżą rolniczą i wiążesz z tą branżą swoją przyszłość - to ten kierunek jest dla Ciebie!  Wspólnie z patronem kierunku firmą Goodvalley przygotowaliśmy ofertę. --> Tu możesz zapoznać się z firmą

  

 

  Drodzy Ósmoklasiści od 1 września 2020r. rozpoczynamy w Zespole Szkół Agrobiznesu kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie cukiernik pod patronatem firmy BAGIETKA. -->Tu możesz zapoznać się z firmą

Oferujemy naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, a praktyczną naukę zawodu w firmie Bagietka w Chojnicach. Nie musisz szukać pracodawcy z którym podpiszesz umowę o praktyczną naukę zawodu! My zrobimy to za Ciebie!

Jak będzie wyglądała nauka? Dwa dni w tygodniu uczysz się w Bagietce, trzy dni w szkole. I tak w klasie I i klasie II. W klasie 3 odwrotnie, trzy dni u pracodawcy, a dwa dni w szkole. Na koniec nauki zdajesz egzamin czeladniczy.

Co po 3 latach nauki? Możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w 2 letniej Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik technologi żywności. Łącznie po 5 latach nauki zdobywasz tytuł technika technologii żywności i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego!