Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności z rozporządzeniem z dnia 19 maja 2020 roku zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

 

 1. Uczniowie zostaną wpuszczeni do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 8 czerwca 2020r. o godz: 8:30.
 2. Przed szkołą mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Obowiązuje zakaz gromadzania się.  Należy zachować odstęp co najmniej 1,5m.
 3. Klasy IV TG,TE oraz absolwenci z lat ubiegłych wchodzą do szkoły wejściem głównym, natomiast klasy IV TI, TŻ wejściem od strony parku.
 4. Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Płyny dezynfekujące będą przy drzwiach wejściowych oraz w każdej sali egzaminacyjnej.
 5. W szkolnej szatni będzie możliwość zostawienia rzeczy osobistych, zapakowanych w worek foliowy przyniesiony przez ucznia. Prosimy o ograniczenie rzeczy przynoszonych do szkoły(torebki, telefony, itp.)
 6. Maseczkę można ściągnąć dopiero w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca w ławce.
 7. Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych: długopis, ołówek, linijka, cyrkiel, kalkulator itd.
 8. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, konieczna jest dezynfekcja rąk.
 9. Uczeń nie dotyka dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzega zasady higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 11. Po egzaminie zdający opuszcza teren szkoły. Obowiązuje zakaz gromadzenia się, prosimy o dzielenie się wrażeniami za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie oraz unikać spotkań w grupie, np. przed szkołą.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego - link

Maturzystom życzymy powodzenia!