Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/21. O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów. Szczegóły w dokumentach:

Informacja o stypendiach

Regulamin stypendiów 2020/21

Program stypendiów pomostowych

Klauzula informacyjna