Od jutra 31 sierpnia w sekretariacie szkoły absolwenci mogą odbierać świadectwa z wynikami egzaminu oraz dyplomy technika. 👩‍🎓
Uczniowie klas 4 wyniki odbiorą 1 września na spotkaniach z wychowawcami.
Serdecznie gratulujemy!👍