Informujemy, że eliminacje szkolne do  XLIV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021 odbędą się 23 października 2020r. ogodz. 9:00 na auli.

Uczniów zainteresowanych prosze o kontakt z opiekunem bloku: P.Fiuk, A.Szymkowicz, I.Dalka.

Do eliminacji okręgowych  do każdego z poniższych  bloków tematycznych, które odbędą się  w okręgu bydgoskim Olimpiady, tj. :

- prod. roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, architektura krajobrazu i weterynaria zostanie wytypowany jeden uczeń z każdego bloku.

Serdecznie zapraszamy!