W 2021 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmianie ulegną  arkusze egzaminacyjne. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Pojawią się przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym będzie można przygotować się do egzaminów.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

    1.   w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:

  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);

   2. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

  • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r