Oznaczenie

kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data

egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas trwania

Numer sali/miejsca egzaminu

AU.35

dk

15.01.2021

9:00

180

11

RL.21

d

11.01.2021

9:00

120

34

aula

TG.08

150

EE.08,RL.21, TG.08

pisemny

12.01.2021

10:00

60

aula

EE.08

wk

25.01.2021

12:30

17:00

150

12