Poniżej proponowane kursy umożliwiają  zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, które zamierzamy zrealizować w  2021 roku (okres realizacji - w zależności od możliwości - od kwietnia do czerwca lub od września do listopada):

 

  1. eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
  2. księgowość komputerowa z elementami kadr i płac - W przypadku tego kursu - na dzień przystąpienia do kursu - uczniowie powinni mieć ukończony 18 rok życia.

 

Zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy:

  • nie uczestniczyli w innych kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w poprzednich latach,
  • nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące.

Osoby zainteresowane ww kursami proszę o kontakt z Panią Sylwią Rekwoską poprzez wiadomosci w dzienniku elektronicznym do 18 grudnia 2020r.