Informacja dla uczniów i pracodawców przyjmujących uczniów na praktykę

w terminie - marzec 2021

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dot. szkół w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  informuję, że nie ma możliwości organizacji praktyk zawodowych uczniów technikum w zaplanowanym terminie i wymiarze. Jesteśmy zmuszeni zmienić termin realizacji praktyk dla uczniów klas:  II (po SP) i III technikum żywienia, III technikum ekonomicznego oraz III  technikum informatycznego.

Kolejny planowany termin realizacji praktyk zawodowych to 06.04 – 04.05.2021r. (20 dni). 

Uczniowie ww klas zobowiązani są do powiadomienia swoich pracodawców o zmianie terminu praktyk.

Regulacje prawne