Egzamin pisemny

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina

Czas trwania

Sala

1.      

E.14

10.01.2020

 

 

12:00

 

60

 

11

2.      

E.13

3.      

B.34

 

10:00

 

60

 

11

4.      

B.35

 

Część praktyczna

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Czas trwania

1.     

A.36

dk

16.01.2020

9:00

11

180

2.    

B.35

d

09.01.2020

9:00

34

180

3.     

R.22

d

09.01.2020

13:00

34

180

4.     

T.06

w

16.01.2020

12:00

33

120

5.     

T.15

d

09.01.2020

13:00

27

150