STYPENDIA SOCJALNE w Gminie –  pytaj w swojej gminie

 

Kryteria:

  1.     Dochód 456 zł netto/osobę w rodzinie
  2.     Liczą się wszystkie dochody z 3 ostatnich miesięcy, także zasiłki z GOPS i dodatek mieszkaniowy
  3.     Druki należy pobrać w swojej gminie     od 20.08 -15 .09