Lp.

Wydarzenie szkolne

Data

1.   

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2019r.

2.   

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 31.12.2019r.

3.   

Ferie zimowe

13.01-26.01.2020r.

4.   

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04-14.04.2020r.

5.   

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

24.04.2020r.

6.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

26.06.2020r.

7.   

Ferie letnie

27.06 – 31.08.2020r.

8.   

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02-03.01.2020r.; 4-6.05.2020r.;12.06.2020r.; 23.06.2020r.

9.   

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14.10.2019r.; 01.11.2019; 11.11.2019r., 01.01.2020r.; 06.01.2020r.; 01.05.2020r.; 11.06.2020r.

10.      

Dzień z wychowawcą

25.06.2020r.

11.      

Praktyki zawodowe  - Klasy 3 i 2TI

02-27.03.2020r. (160g.)

04.05-29.05.2020r. (160 godz.)