Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy? Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosiło w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozę w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach. Link do obwieszczenia.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Więcej informacji na stronie www.kuratorium.gda.pl

Województwo pomorskie:

Wśród zawodów kształconych w  Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie na które, jest  istotne zapotrzebowanie to mięzy innymi cukiernik, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych, umiarkowane zapotrzebowanie to technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik geodeta. Satramy się, aby nasza oferta spełniała zarówno Wasze oczekiwania jak i rynku pracy.

Zobacz prezentację o naszej szkole.