Adam Monikowski -   przewodniczący

 

Agnieszka Wehner  -  zastępca

Małgorzata Zachajczuk  -   sekretarz

 Agnieszka Wąsik  -   skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

Anna Marchwicka

Anna Westfal

Anna Jankiewicz