Ranking Perspektywy Technika 2020

 

 Brązowa Tarcza dla Technikum Ekonomicznego!

 Kolejny raz nasza szkoła została doceniona w Rankingu Perspektyw TECHNIKA 2020. Technikum Ekonomiczne zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ zdobywając 28 miejsce w województwie pomorskim i 416 w kraju wśród wszystkich techników w Polsce. Tym bardziej cieszy nas to wyróżnienie, gdyż technikum ekonomiczne otrzymało je po raz pierwszy.

Na wysoki wynik w rankingu składają się wyniki uczniów uzyskane na egzaminach zewnętrznych, w tym wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów i wyniki z dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Ekonomiści w czasie nauki w technikum zdali znakomicie egzaminy zawodowe z kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A.36 Prowadzenie rachunkowości osiągając zdawalność na poziomie 100% i 84,61%, znacznie przewyższając średnie województwa (w 2019r. średni wynik w woj. pomorskim wyniósł 89,4% i 69,9%). Egzamin maturalny ekonomiści zdali jeszcze lepiej - z języka polskiego 100%, języka obcego 100% i matematyki 92,31%.

Link do rankingu  http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-technikow/1/11

 

 

 Ranking Perspektywy 2019

Złota tarcza dla Technikum Informatycznego - 2 miejsce w województwie pomorskim i 44 w kraju

oraz Brązowa Tarcza dla Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - 24 miejsce w województwie.

 

 W rankingu PERSPEKTYWY nasza szkoła jest od 2011 roku, od czterech lat szczycimy się srebrną tarczą dla technikum informatycznego i geodezyjnego. W tym roku otrzymaliśmy najwyższą nagrodę za naszą pracę – ZŁOTĄ TARCZĘ.

Złota tarcza to efekt ciężkiej pracy nauczycieli i ambitnych uczniów, którzy przez 4 lata pracowali na tak wysokie wyniki edukacyjne, które potwierdzone są wynikami egzaminów zewnętrznych. Zdawalność matury w technikum informatycznym na poziomie 100%, egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z 3 kwalifikacji  – z części praktycznej 100% i z części pisemnej 98%.

Jest to również sukces organu prowadzącego czyli powiatu człuchowskiego.  Dzięki dbałości o szkołę, dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem sal lekcyjnych i pracowni do nauki zawodu. Od kilku lat realizujemy projekty dofinansowane ze środków unijnych w zakresie kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. Dzięki nim uczniowie podnieśli swoje kompetencje z przedmiotów ogólnokształcących, zdobyli dodatkowe umiejętności na kursach zawodowych, a szkoła pozyskała dwie pracownie komputerowe, pracownię językową oraz otrzymaliśmy doposażenie do pozostałych sal.

 

Ranking Perspektywy 2018 - Technikum Geodezyjne 6 miejsce w województwie pomorskim, 150 w kraju. - tytuł Srebrne Technikum 2018
Ranking Perspektywy 2017 - Technikum Geodezyjne 10 miejsce w województwie pomorskim i 162 w kraju - tytuł Srebrne Technikum 2017
 Ranking Perspektywy 2016 - Technikum Informatyczne 9 miejsce w województwie pomorskim i 145 w kraju - tytuł Srebrne Technikum 2016
 Ranking Perspektywy 2015 - Technikum Informatyczne 5 miejsce w województwie pomorskim i 121 w kraju - tytuł Srebrne Technikum 2015