Lp.

Wydarzenie szkolne

Data

1.   

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2020r.

2.

Kształcenie na odległość

od 26.10-22.12.2020

3.   

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-31.12.2020r.

4.   

Ferie zimowe

03-17.01.2021r.

5.   

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06.04.2021r.

6.   

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

30.04.2021r.

7.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

25.06.2021r.

8.   

Ferie letnie

26.06-31.08.2021r.

9.   

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 4.05-07.05.2021r., 4.06.2021r., 21-22.06.2021r.

10.   

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

11.11.2020r., 01.01.2021r., 03.05.2021r., 03.06.2021r.

11.      

Szkolny Dzień eSportu

19.03.2021r.