Lp.

Wydarzenie szkolne

Data

1.   

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2021r.

2.   

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-31.12.2021r.

3.   

Ferie zimowe

14-27.02.2022r.

4.   

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19.04.2022r.

5.   

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

29.04.2022r.

6.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

24.06.2022r.

7.   

Ferie letnie

25.06-31.08.2022r.

8.   

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2021;12.11.2021;07.01.2022; 02.05.2022;4-6.05.2022;17.06.2022; 21.06.2022

9.   

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01.11.2021; 11.11.2021; 06.01.2022; 03.05.2022;16.06.2022

 

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2021/22

Klasy

3TE/TG; 3TEp/TGp; 3TI; 3TŻ

Termin

maj 2022