Konkurs inicjatyw "Operacja dehejtyzacja"

 

Dostrzegasz problem hejterstwa w sieci i chcesz mu aktywnie przeciwdziałać? Weź udział  konkursie, zawalcz o kulturę w internecie i wygraj atrakcyjne nagrody.

 

W internecie możesz często spotykać się z przekraczaniem granicy kultury wypowiedzi. Hejterstwo to zjawisko powszechne, dla niektórych tylko uciążliwe, dla wielu wyjątkowo szkodliwe. Obojętność wobec słownej agresji i mowy nienawiści przyczynia się do zalewu sieci obraźliwymi komentarzami i wulgarnymi treściami. Jednocześnie nie każda reakcja na agresję prowadzi do jej ograniczenia. Bardzo łatwo o efekt odwrotny od oczekiwanego. Dlatego przeciwdziałanie mowie nienawiści i hejterstwu wymaga pomysłowości i konsekwencji w działaniu.

 

Ogłaszamy konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszej inicjatywy przeciwstawiającej się hejterstwu w sieci.

 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: dla uczniów gimnazjów orazdla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania mogą być prowadzone w różnorodnej formie m.in. blogi, vlogi, filmy, animacje, fanpage itp. Nie jest to katalog zamknięty. Pamiętaj, że każda inicjatywa musi być realizowana za pośrednictwem internetu.

Działania możesz prowadzić samodzielnie lub w zespołach maksymalnie trzy osobowych. Jury konkursu, będzie zwracało uwagę m.in. na oryginalność, zasięg, dostosowanie formy inicjatywy do jej treści i funkcji oraz jakość merytoryczną zgłoszonych projektów.

Inicjatywy można zgłaszać do 31 stycznia 2015 roku. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

 

Konkurs jest częścią projektu ?Internet bez nienawiści? realizowanego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji", finansowanego z Funduszy EOG, których operatorem w Polsce jest Fundacja im. Stefana Batorego.

 

Zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w edukacyjnym projekcie szkolnym „Postaw na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. W ramach projektu organizujemy dwa niezależne konkursy: badawczy i filmowy. Udział w konkursach jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości ponad 62 tys. zł!

 

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

 

Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych staje się w Polsce coraz większy. Takie działania nie tylko chronią środowisko naturalne, ale przynoszą również wymierne oszczędności. O tym właśnie chcemy opowiedzieć młodym ludziom.

 

Projekt szkolny prowadzimy równolegle z ogólnopolską kampanię społeczną promującą OZE, w tym energetykę prosumencką oraz możliwości uzyskania dofinansowania na zakup i montaż indywidualnych instalacji prosumenckich. W ramach kampanii wyjaśniamy znaczenie terminu prosument. Tej jesieni możecie Państwo zobaczyć przy ulicach wielu miast Polski charakterystyczne billboardy z plakatem słynnego grafika Andrzeja Pągowskiego właśnie na ten temat. Będą także publikacje i audycje edukacyjne w regionalnej i ogólnopolskiej prasie oraz radiu. Zaprosimy w ten sposób wszystkich do dyskusji o wykorzystaniu energii, fotowoltaice oraz mitach i faktach związanych z OZE. 

 <http://image.freshmail.pl/i/dclrz63iyb/1v1pi71509/PNS_list_prosument.png>

 

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie „Postaw na Słońce” jest stworzenie w szkole, a następnie zarejestrowanie na stronie internetowej zespołu konkursowego. Uczniowie są zobligowani do wyboru opiekuna. Proponujemy, aby był to nauczyciel fizyki.

     

 

Każdy zespół może zarejestrować się do konkursu badawczego i filmowego niezależnie.

     

 

 <http://image.freshmail.pl/i/dclrz63iyb/1v1pi71509/PNS_list_punktor_zielony.png>  Na czym polega udział w konkursie badawczym?

 

Szkolne zespoły konkursowe realizują wyznaczone zadania, a jednocześnie rywalizują między sobą. Uczestnicy będą przeprowadzać z pomocą nauczyciela analizy energetyczne budynków szkolnych i mieszkalnych, a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie będą także prowadzić kampanie promujące korzyści związane z wykorzystaniem OZE wśród swoich kolegów i koleżanek, a przede wszystkim w środowisku lokalnym. Uczestnicy konkursu będą mogli korzystać z fachowego wsparcia przez cały okres trwania projektu – do pomocy udostępnimy specjalne kalkulatory, modele i inne szczegółowe materiały, które pomogą w realizacji zadań.

 Mam zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów dziennych i zaocznych, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, absolwentów szkół zawodowych i średnich oraz uczelni wyższych z województwa pomorskiego do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu “Odkrywamy talenty na Pomorzu”. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu znajdują się w załączonym na stronie www.telentypomorza.pl <http://www.telentypomorza.pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

 

W ramach realizacji programu  edukacyjnego

„ARS, czyli jak dbać o miłość”

Hasło konkursu:„Nałogi złudna wolność”

Patronat: Aleksander Gappa Starosta Człuchowski

ORGANIZATOR

 • Organizatorem Konkursu Plastycznego, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie

WSPÓŁORGANIZATOR

 • Gmina Miejska w Człuchowie
 • Miejski Dom Kultury w Człuchowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO w Człuchowie

CELE KONKURSU

 • Propagowanie życia bez nałogów;
 • Uświadamianie młodzieży używania substancji psychoaktywnych;
 • Kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

WARUNKI  UCZESTNICTWA

 • Konkurs rozpoczyna się 14 marca 2014 roku i trwa do 14 kwietnia 2014r.
 • Konkurs skierowany jest do młodzieży powiatu człuchowskiego uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół gimnazjalnych.
 • Temat prac konkursowych brzmi: „Nałogi złudna wolność”.
 • Tematyka dotyczy uzależnień (narkotyki,dopalacze, papierosy, alkohol, chcielibyśmy, aby prace  były odpowiedzią na uzależnienia jakim zazwyczaj ulega  młodzież np. papierosy  szkodzą zdrowiu, narkotykom STOP, alkohol niszczy... itp).
 • Każdy szkoła może przekazać tylko jedną pracę.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką.
 • Format pracy nie mniejszy niż A-3, nie większy niż A-2.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na odwrocie tytułem oraz swoimi danymi: nazwa szkoły, imię i nazwisko, wiek
 • Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
77-300 Człuchów
ul. Sobieskiego 4

 TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 11 kwietnia 2014 ROKU

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:
a) zgodność z tematem,
b) stopień trudności techniki,
c) staranność i dbałość wykonania,
d) ogólne wrażenie estetyczne.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 • Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa prac odbędzie się 15 kwietnia podczas Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie
 • Dla uczestników konkursu przewidziane są  I, II, III miejsca oraz wyróżnienia wg. uznania komisji konkursowej, powołanej przez organizatora
 • Nagrody ufundowane przez Starostwo PowiatoweiGminę Miejską Człuchów
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Człuchowie  www.psse.czluchow.pl
 • Wystawa prac konkursowych w maju w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom Konkursu.
 3. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 4. Informacji dodatkowych udziela Halina Brańska straszy asystent oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Człuchowie tel. 59 83411 42
 5. Do pracy Konkursowej proszę dołączyć  „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie” lub „ Oświadczenie pełnoletniego uczestnika”

 

 

 


 

Zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym. Zapisy tylko do 7 marca!!!

 

"Sowa Matematyczna" to konkurs, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach, technikach czy szkołach zawodowych. Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny oraz maturalny). 

Olimpiada rozgrywana jest w 6 kategoriach:

Junior
Pitagoras 
Tales 
Archimedes 
Euklides 
Szybka Sowa
 
klasy 3 i 4 szkół podstawowych
klasy 5 i 6 szkół podstawowych
klasy 1 i 2 gimnazjów
klasy 3 gimnazjów, 1 liceów i techników, 1, 2, 3 zasadniczych szkół zawodowych
klasy 2 i 3 liceów i techników oraz 4 techników 
rozszerzenie konkursu o dodatkowy etap dla uczestników kategorii Archimedes i Euklides - więcej informacji


Konkurs jest w formie testu, który uczniowie rozwiązują przez Internet (istnieje możliwość wyboru wersji drukowanej). 
Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut. Opłata wpisowa za udział w konkursie pokrywana jest przez uczniów i wynosi 7zł 50gr za osobę.