Gabriela Wrona  - przewodniczący RR

Joanna Mayer  - zs-ca przewodniczącego RR

  Małgorzata Oracz - sekretarz RR

Anna Jankiewicz  - skarbnik RR

 

Skład komisji rewizyjnej:

1. Joanna Holc - przewodniczący

2. Katarzyna Winter

3. Mariola Demko