Adam Monikowski -   przewodniczący

 

Małgorzata Kotwicka -  zastępca

Aneta Morawska  -   sekretarz

 Anna Jankiewicz  -   skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

Wioletta Glinicka

Mariola Nejman

Anna Borchardt