Adam Monikowski - przewodniczący RR

 Małgorzata Kotwicka - zs-ca przewodniczącego RR

 Mariola Demko - sekretarz RR

 Anna Jankiewicz - skarbnik RR

 

Skład komisji rewizyjnej:

1. Marcin Dęga - przewodniczący

2. Ilona Łabęź

3. Katarzyna Winter