Spotkania z rodzicami i Radą Rodziców w roku szkolnym 2019/20

Lp.

Spotkanie

Termin

1.       

Spotkanie z rodzicami kl. I 

g. 16:30

05.09.2019r.

2.       

Spotkanie z rodzicami kl. I- IV

g. 17:00

3.       

Spotkanie z Radą Rodziców

g. 18:00

4.       

Spotkanie z rodzicami kl. I-IV

g.16:30

28.11.2019r.

5.       

Spotkanie z rodzicami kl. I-IV

g.16:30

19.03.2020r.

6.       

Spotkanie z rodzicami kl. I-III

g.16:30

14.05.2020r.