W czwartek 21 lipca 2022r. o godz. 10:00 w szkole zostaną udostępnione listy kandydatów zakwlaifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I na rok 2022/2023.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty mogą odebrać w sekretariacie szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy. 

Do dnia 28 lipca 2022r.  do godz. 15:00 należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.

Listy przyjętych do klas I zostaną udostępnione w szkole 29 lipca ok. godz. 12:00

Sprawdź terminarz rekrutacji - link

  1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego(stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 1 sierpnia 2022 roku,

  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 1 sierpnia 2022 roku,

  3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór wniosków wkrótce [NIEURUCHOMIONY] do 15 września 2022 roku,

Nic tak nie smakuje po aktywnym roku, jak przysmaki z ogniska w gronie przyjaciół. 20 czerwca wolontariusze z Międzyszkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyli w ognisku podsumowującym naszą działalność w tym roku. Podczas wspólnego pieczenia kiełbasek uczestnicy dzielili się wrażeniami oraz doświadczeniami z młodszymi kolegami i koleżankami. Pieczone kiełbaski, pianki i podpiekany chleb smakowały wybornie na świeżym powietrzu. Dziękujemy Radzie Rodziców z ZSA oraz SP1 za ufundowane przysmaki.

Wolontariusze MKW z opiekunami udali się do Domu Samopomocy w Człuchowie z przedstawieniem "Rzepka" J. Tuwima. To było wyjątkowe spotkanie upływające we wspaniałej atmosferze. Zarówno aktorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Agrobiznesu, jak i wspaniała publiczność doskonale się bawili. Oczywiście nie obyło się bez gromkich braw, ciepłych słów, uścisków i wspólnych zdjęć :)