Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Prosimy uczniów klas I o przybycie w dniu 2 września 2019r. 15 minut przed uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego. Spotkacie się wcześniej w klasach ze swoimi wychowawcami.

W tabeli znajdują się nazwiska wychowawców i numery sal w których będą na Was czekać.

 

Technikum

Po szkole podstawowej

Sala

Po gimnazjum

Sala

Technikum Architektury Krajobrazu

Agnieszka Rusinek

1

--

 

Technikum Ekonomiczne

Ewa Ambroziak

28

Renata Sójka

30

Technikum Geodezyjne

Technikum Informatyczne

Elżbieta Kowcun

19

Filip Szopiński

18

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kinga Chmara

21

Alina Szymkowicz

2

 

 

 

 

Po rozpoczęciu roku szkolnego zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach - przydział sal

Informacja dla uczniów/absolwentów, którzy chcą przystąpić do poprawy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikace w zawodzie.

pdf Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020 r.)

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu w Sesji 1.: styczeń – luty 2020 r. należy składać w terminie do dnia 9 września 2019r. w sekretariacie szkoły.

 

Deklaracje do pobrania: 

technik ekonomista  A.35A.36

technik geodeta  B.34B.35B.36

technik informatyk E.12E.13E.14,

technik agrobiznesu  R.3R.6

technik architektury krajobrazu R.21R.22

technik żywienia i usług gastronomicznych T.06T.15.

 

 

Informujemy, że od 1 września 2019r. uczniowie będą mogli zakupić bilety miesięczne (przewoźnik  PZTP Człuchów) w sekretariacie szkoły.

Osoby chętne do wykupienia biletów proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od 27 sierpnia 2019r.

Szanowni Państwo,

 na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA/ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM

 

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-na-rok-szkolny-2019-2020-dla-uczniow-szkol-zawodowych

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 16 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

Proszę pamiętać, że do urzędu marszałkowskiego należy złożyć jeden egzemplarz wniosku (drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia).

 

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

  1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
  2. w roku szkolnym 2018/2019:
  1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

- I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia/ zasadniczej szkoły zawodowej, 

- I, II lub III klasę technikum;

  1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowychco najmniej 5,20;
  1. w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuował naukę w szkole branżowej I stopnia/zasadniczej szkole zawodowej lub technikum;
  2. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2].

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019.